Jakým způsobem probíhá hodnocení pozemku?

Pokaždé, když skončí pronájem pozemku, obdrží nájemník emailem krátký dotazník, ve kterém vyplní, jak se jim na pozemku líbilo a zda pozemek byl takový, jak je prezentovaný v katalogu. Nájemníci následně mají 14 dní čas na to, aby dotazník vyplnili, případně přiložili fotky z pozemku. Zde vypsané hodnocení jsou tedy od skutečných nájemníků, kteří pozemek navštívili.